Bloc | Sobre mí | Contacte | Treballo a

El professor de la de la Universitat de València, Lorenzo Cotino ha publicat un nou llibre, “Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías en descàrrega gratuïta.

L'obra concentra els treballs de quaranta autors, gairebé tots doctors en Dret, així com reconeguts especialistes en Internet. Sota el tema general de la llibertat d'expressió i informació a la xarxa, les seves garanties i amenaces, s'aborden anàlisis generals sobre les llibertats informatives a Internet; sobre l'ús polític i participatiu d'Internet i les xarxes socials. Activistes polítics i socials d'Internet reflexionen sobre els límits del 2.0 en l'activitat política. S'aborden també qüestions jurídiques sobre la responsabilitat pels il·lícits i els prestadors de serveis, així com sobre propietat intel·lectual dels continguts a la xarxa. Una i una altra qüestió afecten directament a la llibertat a la xarxa. També s'analitza jurídicament la situació de drets i Garanties dels ciutadans davant la informació a Internet, amb especial atenció de la privacitat i dels drets del públic. Finalment s'estudia el fenomen de les xarxes socials des de la perspectiva de la privacitat i la protecció del menor.

Una quarentena de contribucions ha estat agrupada en grans blocs:
1. Internet i les llibertats informatives
2. L'ús polític i participatiu d'Internet i les xarxes socials.
3. Els límits del 2.0 segons el parer d'activistes de la política i social 2.0
4. Responsabilitat i propietat intel·lectual dels continguts a la xarxa.
5. Drets i Garanties dels ciutadans davant la informació en Internet
6. Privadesa i menors a les xarxes socials.

Forma part del llibre el conjunt de textos publicats, en forma de manifest, el passat mes de novembre, titulat “Els limits del 2.0 en els processos polítics“. Una obra de conjunt, coordinada per Edgar Rovira, en la qual vam mostrar diverses reflexions sobre els límits del 2.0 en els processos polítics. Participem en ell Jorge Galindo, Carlos Guadián, Guillem López-Bonafont, Albert Medrán, José Rodríguez, Edgar Rovira, Roger Senserrich i jo mateix.

 

0 Comments:

Post a Comment
RSS Blogger