Bloc | Sobre mí | Contacte | Treballo a

Què és l'Open Government

El passat 25 de febrer vam realitzar un Beers&Politics on vam poder comptar amb la participació de Carlos Guadián, membre d'Autoritas Consulting i autor del bloc K-Government. En aquesta ocasió el títol de la jornada va ser “Open Government“.

Carlos ens va parlar dels principis que han de regir l'open government. El principal és la senzillesa. Les administracions han de parlar el mateix llenguatge que els ciutadans i tractar-los com a tal, no sols com administrats o com a potencials votants futurs. Tampoc cal actuar amb paternalisme.

La base de l'open government és la col·laboració, la transparència i la possibilitat de participació. Per a això es creen eines que possibilitin aquestes accions. És l'administració qui ha de donar aquestes oportunitats de col·laborar i participar. Això és un canvi de paradigma en les administracions, és un canvi cultural que ha d'arribar i que han d'entendre els nostres polítics i les nostres administracions, però també els ciutadans, que han d'exigir-ho.

L'open government incideix en dos àmbits clars: en la política i en les administracions.
En la política, existeix sempre la por per part dels polítics a rebre males opinions de la ciutadania si permeten participació, és a dir, a rebre crítiques no constructives. No obstant això, les crítiques ja existeixen, encara que no siguin tan públiques. El polític ha d'entendre l'entorn com un ecosistema del que forma part, i actuar com a tal. Ha de deixar de difondre només informació i passar de comunicar a conversar, incorporant, per exemple, les xarxes socials al seu dia a dia, a la gestió del seu temps. L'escolta activa (saber què diuen del polític i qui ho diu) és també quelcom bàsic avui dia per a qualsevol polític.

El paper i la implicació de la ciutadania en la política ha canviat. Ens trobem en un context de desafecció, existeix menys confiança i més rebuig cap als partits polítics i els seus candidats, i les causes que recolzem solen ser més efímeres. També hem passat a realitzar menys activisme presencial i molt més a la xarxa. En aquest context, és necessària més implicació dels ciutadans per voler exercir un paper més prioritari a l'hora de prendre decisions, d'implementar polítiques o de comprometre's. No tot és treball de l'administració o dels polítics, sinó que els ciutadans també tenen un paper que han d'exercir si realment volen col·laborar i participar.

En les administracions, el canvi és necessari. Entre els obstacles que les AAPP posen a aquest canvi està la por dels propis funcionaris a canviar, per la seva seguretat laboral. No són només ells, sinó que els gestors polítics de les administracions també tenen por a aquest canvi.
En les actuals administracions, més que mai, i per obrir-se, són necessaris equips transversals i la posada en marxa de comunitats de pràctica (Carlos ens va parlar de les comunitats de pràctica de la Generalitat de Catalunya, per exemple, Compartim). La comunicació institucional, que és l'efecte més notori en els ciutadans, ha de canviar, i passar de la comunicació a la conversa, ha de reconvertir-se completament.

Si una adminitración vol convertir-se a l'Open government, ha de ser proactiva, integrant a gestors, treballadors i ciutadans en un mateix objectiu, i sobretot adaptar-se a les necessitats i als canvis constants de la societat a la qual dóna servei.

En l'administració pública és necessària una major transparència i una major accessibilitat a la informació. Podem diferenciar tres maneres diferents d'aconseguir-ho:
- Open data: permet l'obertura de dades, crear noves aplicacions (apps) siguin pròpies o d'altres persones alienes a la institució, millorar la interoperabilitat.
- Dades sobre gestió: la transparència en les dades evita, al seu torn, la corrupció. Tot és públic, per tant, tot és fiscalitzat
- Dades sobre informació útil: L'objectiu és també millorar el servei als ciutadans, per tant, al principi es poden obrir (o posar en públic) dades d'horaris de transports, meteorologia, …

Moltes gràcies a Carlos i als assistents. Ens veiem en el proper Beers&Politics.

 

0 Comments:

Post a Comment
RSS Blogger