Bloc | Sobre mí | Contacte | Treballo a

Seminari "Propaganda"

El proper divendres 7 i dissabte 8 tindrà lloc a Roses el seminari "Propaganda". Propaganda neix amb la voluntat de convertir-se en el veritable punt de trobada per a totes aquelles persones que es dediquen a comunicar una institució.


Vol ser un espai de reflexió per a tothom que estigui relacionat d'alguna manera amb la comunicació institucional: directors de comunicació, publicistes, periodistes, responsables polítics, dissenyadors, creatius, consultors polítics, etc.

En el seminari s'analitzarà com estan comunicant les nostres institucions -públiques i privades- i quines són les noves formes de comunicació institucional. La revolució digital, la microsegmentació dels públics i l'acceleració temporal de les societats modernes fan que la necessitat comunicativa de les institucions s'incrementi constantment. Les institucions més valorades, avui en dia, són les que millor comuniquen. Comunicar ha esdevingut una exigència de les institucions, i comunicar bé, una necessitat.

El programa contempla des dels orígens de la propaganda a temes com els límits de la comunicació institucional, la creativitat i les noves maneres de comunicar la institució, la diplomacia i les relacions públiques, la marca institucional o la nova manera de relacionar-nos amb la ciutadania.

Els ponents que participen en el seminari son Ignacio Ramonet, Daniel Ureña, Jaume Duch, Víctor Curto, Toni Puig, Jordi Fortuny, Marçal Moliné y Antoni Gutiérrez-Rubí.

Allà ens veurem.

 

0 Comments:

Post a Comment
RSS Blogger