Bloc | Sobre mí | Contacte | Treballo a

Avui he assistit a la 19a sessió web del CEJFE (Generalitat de Catalunya), que tenia com a ponent a Antoni Gutiérrez-Rubí. Us deixo un resum.

L'administració actual té la pesada llosa del context. Un context on l'administració és vista amb prejudicis i tòpics (burocràtica, lenta, complexa, improductiva), amb una societat cada vegada més exigent i crítica (moviments NIMBY), amb creixent desafecció política (el 80,3% dels ciutadans senten insatisfacció amb la política -dades de novembre de 2009-), i amb una societat cada vegada més digital.

I una societat digital significa nous canvis: socials, econòmics, però també culturals, relacionals i geopolítics; amb nous atributs i amb nous actors: ciutadans connectats, activistes, prosumidors, influencers...; acostumats a rebre respostes bones i ràpides, d'entaular diàleg entre si i amb un enorme sentit de la creativitat.

En l'administració ja no hem de parlar de publicitat, de màrqueting o d'eslògans, sinó de converses amb els usuaris finals, que són els "clients" de l'administració. El poder ja no depèn de la jerarquia sinó de les idees que es tenen i del talent que es demostri, provinguin d'on provinguin. I la ciutadania ho sap i actua així, amb més capacitat de control i sense mitjancers.

El lideratge a la xarxa s'ha de demostrar en aquest context canviant. Hi ha una necessitat per part de la ciutadania, una exigència, de poder estar informada a qualsevol hora, non stop, i d'estar informada de tot el que fa l'administració, amb absoluta transparència. El lideratge de les institucions es mostrarà quan aquestes comencin a adonar-se (si no s'han adonat encara) que no n'hi ha prou amb tenir presència a la xarxa (twitter, facebook...) mentre el que es faci allà sigui simple difusió d'informació. Toni ha dit la frase: "si fas comunicació 1.0 amb eines 2.0 és un fracàs absolut". Per liderar en la societat digital, una institució ha de fomentar la cocreació, la col·laboració, entre els seus treballadors però també amb gent de fora. Cal aprofitar les bones idees i el talent col·lectiu. El seu objectiu es resumeix en tres verbs: facilitar, propiciar i acompanyar. En la societat digital qui té poder és qui és influent.

Com aconseguir-ho? Hi ha diferents recursos, en primer lloc un gabinet de premsa virtual, amb nous espais web oberts, optimitzats per a cercadors i amb recursos adaptats als informadors (que no tenen, ni molt menys, que ser només periodistes), creant eines que generin comunitat però que alhora permetin segmentar (tots som diferents, amb idees, gustos i necessitats diverses, i les institucions han d'arribar a nosaltres). Els nous continguts han de ser de qualitat, que puguin usar-se i puguin ser difosos. Tan sols així es podrà gestionar la marca i la reputació de la institució (que a Internet és el que diuen d'aquesta organització, no el que l'organització diu que és), i sols així tindrà sentit el monitoratge, que no només ha de ser quantitatiu, sinó qualitatiu, analitzant la rellevància i influència en els ciutadans.

La ponència es pot resumir en tres conceptes clau:

1. Una nova cultura de la comunicació
2. Un nou model organitzatiu
3. Talent creatiu (creació de continguts, generació de valor d'aquests continguts, cocreació)

La nova societat no va de maquillatge (ser a Twitter, per exemple), sinó que això és només tangencial. Això va de canvi. No es tracta d'un canvi tecnològic, sinó d'un canvi cultural. No va de tirar-se a la piscina, amb el seu flotador i el socorrista, sinó de tirar-se al riu i deixar-se portar pel flux d'informació i de persones, que serà canviant, però molt més enriquidor, especialment per als treballadors de les institucions públiques, que milloraran com a professionals, que milloraran com a persones i que seran més feliços. És el plaer d'aprendre cada dia, del servei als ciutadans i de compartir el que saben i el que fan.

Innovar no és fer una cosa que no feies abans, sinó fer una cosa nova que necessites aprendre.

Podeu escoltar la ponència des de CivicoLive i veure la presentació aquí. Des del bloc de Gencat han fet un bon resum.

Resums d'anteriors sessions web:

 

0 Comments:

Post a Comment
RSS Blogger