Bloc | Sobre mí | Contacte | Treballo a

La comunicació entre ajuntaments i ciutadans i la seva interacció és una cosa bàsica que les actuals eines de comunicació online faciliten cada vegada més. Aquestes eines permeten als ciutadans mantenir un contacte directe amb l'administració per una part, i rebre ràpidament i eficaçment informació actualitzada, per una altra. No tots els ajuntaments ho fan. Fins i tot es podria dir que la majoria només segueixen tenint la seva pàgina web des d'on emeten missatges, i ja està.

Un cas interessant és l'Ajuntament de Gijón, que igual com Sevilla, manté des de fa anys una estratègia de comunicació que utilitza amb èxit Internet i les xarxes socials. Els instruments amb què compten actualment els ciutadans de Gijón i tots els que desitgin estar en contacte amb la ciutat són:

Blocs: El desembre de 2008 es va crear el blog d'Ocupació (que ha arribat a les 10.000 visites), i el febrer del mateix any el de Joventut. El març de 2009 també va entrar en funcionament el blog del Centre Municipal d'Empreses i l'abril el de Turisme. Turisme vol posar en marxa també aquest 2010 un blog en anglès i un altre en francès. També compten des de maig de 2006 amb els Quaderns ciutadans (iGIJON), és a dir, que qualsevol ciutadà pot tenir un blog.

Facebook: La ciutat és present a la xarxa de Facebook a través de les pàgines de Turisme, el Centre Municipal d'Empreses, la Universitat Popular i l'Oficina d'Informació Juvenil. És interessant l'ús que fan des de Turisme: es va iniciar el treball amb un grup i després es va optar per la fórmula de pàgina, obtenint molt bons resultats com ho demostren els gairebé 14.000 admiradors i el bon nivell d'interacció per part dels usuaris.

Twitter: Gijón va ser un dels primers Ajuntaments d'Espanya presents a Twitter (des de 2008). Posteriorment han creat també canals a Twitter els departaments de Turisme i des de març de 2009 del Centre Municipal d'Empreses.


Canal YouTube: L'Ajuntament de Gijón ha utilitzat com a eina de difusió de vídeos a Youtube des d'Octubre de 2008 i compta amb 58 videos reproduïts 37.530 vegades. També és important el canal a Youtube de Turisme, i des del 2008 funciona gijontv.es, que al costat dels canals de youtube són el millor aparador audiovisual de la ciutat.

Butlletins Electrònics: El primer d'ells va començar a elaborar-se l'octubre de 2008 sota el títol de Butlletí Electrònic de l'Ajuntament de Gijón, té caràcter setmanal i actualment compta amb 10.457 d'inscrits. Posteriorment van anar sumant-se altres butlletins digitals d'àrees municipals específiques com el de Joventut, en aquest cas quinzenal i amb 563 d'inscrits a dia d'avui, i el de Cultura, setmanal i amb 723 d'inscrits. També es remeten butlletins mensuals del Jardí Botànic Atlàntic i de Turisme. Per donar-se d'alta www.gijon.es/boletines.

Des de l'Ajuntament també s'utilitzen altres eines d'Internet i xarxes socials per mantenir obert el diàleg amb els ciutadans com ha estat el cas de Google Maps, on es visualitzen les localitzacions dels projectes finançats amb el Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL) o els edificis i infraestructures que conformen la que a Gijón es denomina "Milla del Conocimiento", on conflueixen el campus universitari, el Parc Científic Tecnològic, el Jardí Botànic, Laboral Ciutat de la Cultura...

Finalment, en aquest moment s'està treballant en el projecte d'una nova Web que s'integrarà amb xarxes socials, creant un canal bidireccional que permetrà escoltar i informar els ciutadans. A més d'aquesta integració, el canvi que suposarà la nova web estarà en la gadgetizació dels continguts i la reutilització d'informació del sector públic per tercers. El ciutadà passarà de tenir el paper de mer receptor d'informació a un de més interactiu, usant les eines de participació ciutadana. Podrà sol·licitar més informació, inscriure's a alertes per sms o email per als temes en els que estigui més interessat, inscriure's a butlletins, etc. Un indici del que serà la nova Web són les 200 respostes rebudes en tres setmanes per part d'usuaris de l'actual pàgina sobre per on han d'anar les millores i funcionalitats de la nova.

Una novetat que explica l'èxit de difusió i de respostes que estan obtenint de la ciutadania és el nou projecte col·laboratiu per millorar una ordenança municipal, que segons Josechu Pérez servirà "per fomentar la participació ciutadana en el procés d'elaboració de l'ordenança municipal mitjançant una consulta publica a través de la web. L'objectiu és incrementar la participació ciutadana en l'elaboració de normes que regulen la convivència i l'ús dels llocs públics. Hem creat un espai específic a la pàgina municipal on es pot consultar l'avantprojecte d'ordenança i accedir a un senzill formulari a través del qual es poden transmetre suggeriments o esmenes que millorin la regulació".

Gràcies a Josechu i a María Fernández per la informació.

 

0 Comments:

Post a Comment
RSS Blogger