Bloc | Sobre mí | Contacte | Treballo a

Una comunitat no se sosté si no hi ha res de valor en ella, i són normalment els continguts els que poden oferir valor. El compartir-los i comentar-los és el que genera participació, comunicació i, finalment, una comunitat.

Amb una comunitat forta, en política, es poden aconseguir moltes coses, i fins i tot més a través de la xarxa. Des d'activitats diverses a difondre informacions o idees, a posar en contacte a gent que pot pensar el mateix encara que estigui a centenars de quilòmetres, i especialment, a informar-se de les últimes notícies o d'eines de campanya o argumentaris a donar.
Això és el que han pensat des del partit laborista britànic, facilitant al màxim (un click de ratolí) que els seus simpatitzants puguin compartir informació.

Per a això han creat una comunitat d'intercanvi d'informacions, Labour Central, que permet que qualsevol enviï el que cregui convenient perquè sigui vist, llegit o comentat per la resta de participants. Poden ser posts de blogs, notícies o informacions de la premsa i fins i tot vídeos.
La web disposa d'un núvol de tags amb el més enviat, junt amb les últimes coses compartides (de blogs, notícies i vídeos).

Però el més nou no és la creació d'aquesta comunitat, sinó la manera de compartir aquests continguts. Si es vol tenir participació, la manera d'inserir aquests continguts a compartir hauria de ser àgil, i això és el que han arreglat en el partit laborista, a través del seu bookmarklet.

L'eina "Bookmarklet" permet que qualsevol persona de la comunitat que estigui veient o llegeixi una cosa interessant, el pugui enviar automàticament a Labour Central (la comunitat de simpatitzants) fent un click en un botó de la seva barra d'eines. Funciona de manera semblant a Evernote (que uso habitualment i que recomano, per cert!) o al botó de delicious que pugui tenir qualsevol a la seva barra d'eines.
Això facilita enviar continguts sense haver d'entrar forçosament a la comunitat.

 

0 Comments:

Post a Comment
RSS Blogger