Bloc | Sobre mí | Contacte | Treballo a

La nova CDC a la xarxa

Els passats 11, 12 i 13 de juliol va tenir lloc el congrés de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), on va tenir especial rellevància la relació i l'impuls que des del partit li volen donar a les noves tecnologies.

Així, d'entre les principals accions que s'havien de produir en el futur estava la creació d'una agrupació virtual del partit, enmarcada dins de la creació d'una sectorial específica per a noves tecnologies.
El passat 19 de setembre es va constituir aquesta nova sectorial de CDC (sectorial de noves tecnologies i societat del coneixement (SNTiSC)) amb un pla d'acció que s'haurà d'implementar durant els propers 4 anys (2008-2012).

Entre els objectius de la Sectorial hi figuren aglutinar talent; elaborar, promoure, estructurar i transmetre un discurs de partit en els àmbits que li són propis; i obrir i contactar amb la societat del sector, entitats, investigadors, professionals per aproximar-los a Convergència i establir una relació bilateral per compartir coneixement i experiències. Tot això encaminat a aconseguir fer de CDC el referent en política electrònica a Catalunya i donar suport a electes i militants.

La sectorial, dirigida per Marc Pifarré compta amb 3 grans àrees de treball: Política, Empresa i Sector, i e-CDC. Roc Fernàndez serà l'encarregat de coordinar sectorialment l'àrea d'e-CDC que compta amb els següents responsables:

Responsable d'Alfabetització digital i agrupació digital: Marc Pallarès
Responsable de Ciberactivisme: Rubèn Novoa
Responsable de Benchmarking i Observatori TIC: Salvador Grifell
Responsable de Xarxa social i Blogs: Martí Cabré

L'e-CDC, desenvolupat també com a un observatori de les darreres tendències d'e-política, és un admirable canvi i un intent d'estructurar el partit a la xarxa, organitzant-se i estant a la última pel que fa a noves maneres de crear campanyes polítiques per la xarxa i ciberactivisme.
Alhora, es donarà suport a la definició estratègica de la comunicació electrònica corporativa de CDC, proposant pautes de millora al web i la intranet, i elements d'innovació tecnològica per ser refererents entre els partits catalans.

 

0 Comments:

Post a Comment
RSS Blogger