Bloc | Sobre mí | Contacte | Treballo a

Aquestes darreres setmanes (o mesos) he estat comentant com els diferents partits es preparaven pels seus congressos, i com Internet estava incidint en aquests congressos, sigui durant la preparació (per exemple en esmenes discutides a Facebook com la del PSOE o la de CIU) com durant el mateix congrés mitjançant la invitació de blocaires o l'ús de twitter des del partit.

El pròxim any, cap a maig o juny de 2009, tindrà lloc el congrés de la UGT de Catalunya, i ja s'està preparant la seva estratègia virtual, que serà de llarg de molt més impacte que l'estratègia que han seguit o segueixen els partits polítics en aquestes dates.

Unes breus idees que es duran a terme:

1. Abans del congrés

- Deu fòrums de debat on els participants tractaran sobre 10 temes clau que el sindicat vol presentar en el seu futur congrés (un dels punts segurs serà sobre escalfament global). Allí es debatran sobre la base d'uns documents de partida i informació addicional que es vagin plantejant. La idea és que del fòrum es puguin extreure algunes idees clau per a poder presentar com una memòria al congrés presencial i que aquesta sigui votada. Els blocaires podrien participar si volen però no és la qüestió més estrella del tema.

- Un planet (o agregador de posts) on es convidaran als membres de la blogosfera sindical però també a un conjunt de blocaires significats que vulguin sumar-se (significats no és que tinguin 100 de technorati ni coses d'aquestes, sinó que els agradi tractar de temes socials, laborals, econòmics, etc...). La idea és que els articles que facin els blocaires sobre un d'aquests 10 temes es puguin publicar en una entrada en aquest apartat del congrés en línia i posar un enllaç a la seva entrada en el blog. Amb això se suposa que s'aconsegueixen dues coses:
a) Que en la blogosfera, els temes clau que es duguin al congrés de la UGT siguin tractats... a més amb tota llibertat, en els blogs de la blogosfera sindical, però també d'aquells que vulguin participar.
b) Aportar més idees i reflexions als que estaran participant en el fòrum de debat.

- Es convidarà als delegats del congrés, una vegada siguin triats, a participar en el fòrum i seguir les intervencions en el planet. La idea és que en el debat del congrés on line puguin participar, encara que sigui de forma més passiva, els delegats que aniran al congrés presencial.

- Recursos de vídeos (a més de documentals) sobre els 10 temes clau que debatrem.

2. Durant el congrés (en el Fòrum de Barcelona)

- Streaming directe de les sessions "públiques".

- Convidar a blocaires al congrés en la mateixa qualitat que un periodista. És a dir, amb accés a la sala de premsa, accés als comunicats, accés directe als sets d'entrevistes quan hagin, accés a les rodes de premsa, accés al material que es realitza del congrés (butlletí diari en paper), etc... Sobre aquest punt:
a) Com a premsa, els blocaires assistirien als sopars que es fan amb periodistes i algun dirigent
b) Com premsa podrien accedir a les sessions plenàries però no a les de debats d'esmenes.

- Sala d'ordinadors perquè qui no porti el portàtil pugui fer el seu post o seguir el tema.

- Convidar, a part de blocaires rellevants de la blogosfera esquerrana, també identificar periodistes digitals i Periodistes amb blog.

En resum, una estratègia clara per a usar les noves tecnologies per a millorar la informació i les reflexions a l'hora de preparar el congrés, i sobretot una estratègia pensada per a difondre el congrés i el que es porta a terme en ell.
En aquest sentit, la xarxa no s'aprofita solament per a fer propaganda o per a "ser modern", sinó que és ja, almenys per a la UGT, una eina bàsica de participació dels seus afiliats en el seu futur congrés.

Un deu per a Jose Rodríguez i la UGT Catalunya.

 

0 Comments:

Post a Comment
RSS Blogger