Bloc | Sobre mí | Contacte | Treballo a

Amb motiu del 37è Congrés del PSOE, el partit ha llançat la web del congrès, que tindrà lloc el 4, 5 i 6 de juliol de 2008 a Madrid. Malgrat la web en si no diu gairebé rés (hi ha la convocatòria i la ponència marc en PDF), sí que cal destacar que almenys té pàgina web (en la web del Partit Popular només hi ha un banner que diu que tindran web pròximament). És interessant llegir els punts 459 a 471, que parlen de l'ús d'Internet en la política socialista.

L'interessant del congrés socialista no és solament el congrés en si, sinó sobretot el soroll que està aixecant a la xarxa pel que fa a idees per a millorar la proposta marc del PSOE, tenint en compte la visió que des d'Internet i els simpatitzants que donen suport el partit a través de la xarxa i del ciber-activisme tenen del partit i de la visió que tenen de les eines que ells usen i que poden ajudar al partit.

Per a això, i tal com indiquen en Netoratón, un grup de 150 activistes, militants i simpatitzants del PSOE s'han donat cita a Facebook per a completar la proposta que es llança en la ponència marc del congrés i per a posar "en valor la cibermilitancia en el partit socialista, tractant de posar les bases per a propiciar el creixement de la participació on-line als processos de presa de decisions del partit i el ciberactivisme".

A través d'aquest grup de Facebook s'ha creat una esmena, per a l'aprovació de la qual s'argumenten aquestes raons:

  • La cibermilitancia és la forma de militància que es desenvolupa en Internet, però militància socialista en sí, que per tant ha de tenir els mateixos drets i deures que la desenvolupada “off-line”, sense que càpiga menysprear el seu treball ni degradar-lo qualitativament. En la seva raó, máxime davant la creixent rellevància de la xarxa en la formació de l'opinió pública dels ciutadans, qui intervenen en la mateixa a favor de les propostes del PSOE i vulguin, han de tenir oberta la porta de, com els altres, comprometre's en la gestió del Partit. Els cibermilitants han de tenir dret no només a suggerir des del seu ordinador, sinó també a implementar la voluntat del Partit en l'elecció tant de les seves propostes programàtiques com de les persones a les quals es confia el seu desenvolupament.
  • I d'altra banda ha de conciliar-se l'existència d'ambdós tipus de militància, la virtual i l'enquadrada en l'estructura bàsica del Partit basada en les Agrupacions Locals, possibilitant-se a la cibermilitancia tant per mantenir la seva afiliació a aquestes, com poder mantenir la seva vinculació al Partit només com cibermilitants: compatibilitat sense obligatorietat. No podem obrir una via de debilitament de l'estructura bàsica del Partit, i per altra banda, sense el seu perjudici però si complementant-lo, hem de flexibilitzar les formes d'implicació.
La següent és la proposta d'esmena “Facebook” de substitució a l'epígraf 471 de la Ponència Marc, i que parla de noves formes de militància flexible (voluntaris, sectorials i cibermilitantes):

g. Tenir veu i vot en els Congressos, Comitès i Conferències del Partit a través dels delegats democràticament triats entre els mateixos, sense perjudici dels seus drets com afiliats d'Agrupacions locals, quan ho siguin.

 

0 Comments:

Post a Comment
RSS Blogger