Bloc | Sobre mí | Contacte | Treballo a

El passat 20 de maig, John McCain va presentar el redisseny de la seva web de campanya per a adaptar-se millor a la lluita per a la candidatura a president d'Estats Units, contra el qual cada vegada sembla més segur candidat, Barack Obama.


En el seu completíssim web, que ja contenia temàtiques setmanals, biografia del candidat, agenda d'actes, notícies, blogs de campanya i fins i tot una botiga, s'ha afegit ara la participació de la ciutadania en campanya com a eix prioritari. Per a això, la web de McCain disposa de diferents maneres de participació:

1. Fer-se membre de l'equip. Després d'escriure el correu electrònic i el codi postal, es rep informació del candidat.

2. Recluta a 5 membres. S'escriuen els correus electrònics de 5 persones, perquè es puguin fer membres.

3. Informa als teus coneguts. Es poden baixar els contactes des de gmail, yahoo o outlook, i enviar un correu informant de la teva part de les últimes activitats del candidat

4. Promou el missatge de McCain en la blogosfera. Hi ha una llista de blogs suggerits per la seva importància. Es sol·licita al voluntari que escrigui algun comentari de suport al candidat, i que informi al partit d'on ha deixat aquest comentari i amb quin nom.

5. En quines organitzacions participes?. Si participes en organitzacions com UNICEF, Escoltes, Volunteers for America... avisa a l'equip de McCain.

Si es realitza qualsevol d'aquestes accions, i tal com ja passava durant la campanya de Rudy Giuliani amb la seva xarxa piramidal, McCain donarà punts al voluntari. Quants més punts, més avantatges tindrà dintre de les activitats, més informació i més assistència a actes o trobades amb el candidat.

A més, McCain ofereix accés a Facebook, MySpace o al seu canal en Youtube, i un complet "Download center" on aconseguir imatges i banners seus per a penjar en Facebook, blogs i webs.

D'entre totes les novetats, destacaria sobretodo la idea de promoure el missatge de McCain en la blogosfera, i sobretodo el fet que sigui el propi equip de McCain qui ha buscat i triat aquests blogs bàsics i més importants, per a deixar allí el seu missatge.

 

0 Comments:

Post a Comment
RSS Blogger